Mr. Olalekan Kaseem Olatunji


Name: Mr. Olalekan Kaseem Olatunji

Office: President


Mr. Preye Itonyo


Name: Mr. Preye Itonyo

Office: Vice President


Mr. Ibrahim Ogbere


Name: Mr. Ibrahim Ogbere

Office: General Secretary


Mrs. Kurokeyi Tarimobowe Ebimoboere


Name: Mrs. Kurokeyi Tarimobowe Ebimoboere

Office: General Secretary


Mr. Ibitayo S Olufemi


Name: Mr. Ibitayo S Olufemi

Office: Financial Secretary


Ms. Ucha Anya


Name: Ms. Ucha Anya

Office: Welfare Officer


Ibrahim Muhammad Idris


Name: Ibrahim Muhammad Idris

Office: Internal Auditor